Biketti Oy

Biketti Oy perustettiin vuoden 2021 lopussa ratkaisemaan pyöräilyn voimakkaan kasvun mukanaan tuomia pysäköintihaasteita. Pyöräilijät toivovat pyöräpysäköinniltä helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta, ja Biketillä on tähän ratkaisu.

Biketti -yhtiön omistajat ovat rakennus- ja kaupunkiympäristöjen suunnittelun, konseptisuunnittelun sekä kansainvälisen liiketoiminnan kokeneita ammattilaisia. 

Yhtiö suunnittelee ja kehittää polkupyörien, sähköpotkulautojen ja muiden pienten henkilökuljettimien säilytykseen tarkoitettuja turvallisia pysäköintiratkaisuja ja rakennuksia.

BIKETTI on olemassa, koska laadukkaan pyöräpysäköinnin tarve kasvaa

Kaupungit haluavat lisätä kestävien kulkumuotojen käyttöä, ja edellyttävät kaavamääräyksissä laadukkaan polkupyörien pysäköinnin järjestämistä. 

Suomessa yhteiskunta on lähtenyt kannustamaan pyöräilyn lisäämistä muun muassa verotuksellisin keinoin, mikä on vaikuttanut pyöräilyn kasvuun hyvin voimakkaasti. Tämä on myös kasvattanut sähköpyöräilyn suosiota.

Sähköpyöräily on parantanut pyörän käytettävyyttä kodin ja työpaikan välisenä kulkuvälineenä. Samalla polkupyörään käytettävä rahamäärä on kasvanut huomattavasti, mikä puolestaan on nostanut pyöräpysäköintiratkaisujen vaatimustasoa. Arvokkaat pyörät halutaan säilyttää laadukkaissa ja juuri polkupyöräpysäköintiä varten suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa.

Korkealaatuisen pyöräpysäköinnin järjestäminen maksaa ja kuluttaa tontin neliömetrejä. Biketti on olemassa, jotta pyöräpysäköinti olisi rakennuttajalle ja kiinteistönomistajalle tila- ja kustannustehokasta ja käyttäjälle helppoa, mukavaa ja turvallista.

Tekemällä pyöräpysäköinnistä helppoa ja turvallista edistämme omalta osaltamme hiilivapaata liikennettä ja olemme mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa.