Biketin yhteistyökumppanit

Biketin päämateriaali on puu / CLT.  Kumppaninamme on Stora Enso Oyj, joka toimii materiaalin toimittajana ja osallistuu osaltaan myös tuotteen kehittämiseen. Stora Enson tuotantokapasiteetti ja sekä tekninen osaaminen tuo vahvan lisän Biketin tuotekehitykseen.

Biketti pyöräpysäköinnin ovet ovat varustettu Loihteen pääsynhallintajärjestelmällä. Käyttäjän saapuessa ovelle Loihde pääsynhallinta tunnistaa käyttäjän matkapuhelimen ja avaa oven. Ovesta kulkiessa valvontakamera aktivoituu ja kuvaa käyttäjän ja tallentaa sen valvontatietoihin mahdollisten väärin-käytösten selvittämiseksi. Haluttuina aikoina käyttäjältä voidaan vaatia myös biometrinen tunnistautuminen puhelimella oven avaamiseksi.

Keskeinen osa-alue tuotteen käytettävyydelle on sen käyttäjämukavuus ja turvallisuus. iLoqin tarjoamilla ratkaisuilla turvallinen säilytys Biketeissä on saatu mahdollisimman korkealle tasolle käyttömukavuudesta lainkaan tinkimättä.

Lähes jokainen pyöräilee, edes satunnaisesti. Jotta pyöräily olisi mukavaa ja sujuvaa, vaaditaan hyvää pyöräily-ympäristöä, loogisia liikennesääntöjä ja turvallisia pyöräpysäköintipaikkoja. Pyöräliitto edistää pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.

Pyöräliiton Dynamo on pyörätoimialan yhteistyöverkosto. Dynamon toiminta koostuu vaikuttamistyöstä ja alan verkostoja vahvistamista tapaamisista. Pyöräliitto kutsuu tarpeen mukaan Dynamon jäsenyrityksiä mukaan päättäjätapaamisiin ja selvittää yritysten näkökantoja ajankohtaisiin asioihin ja välittää näitä eteenpäin. Näin alan yritysten ääni tulee kuulluksi päätöksenteossa.